ÜNLÜ KİŞİLER

BİYOGRAFYA
Bir kişinin hayatından söz eden eser. Biyografya, bir taraftan tarihin şahıslarla uğraşan kısmı olduğu gibi öbür taraftan edebî türlerden biridir. Biyografyanm tek adama ait olması gerektir. Olayların ortaya konuşunda tarafsızlık ve belirlilik, yazılışında açıklılık ve sadelik şarttır. Olaylar, ne kahramanın zekâ ve dehâsını olduğundan fazla göstermek için büyütülmemeıi, ne de amaca göre değiştirilmelidir.

Bir kişinin hayatının başkası tarafından anlatılması olan biyografyalar, çeşitli bölümlere ayrılır. Tek bir kişinin hayatını anlatıyorsa buna "şahıs biyografyası", birçok şahısların hayatlarım anlatıyorsa "geneı biyografya, biyografya sözlüğü", bütün zamanları ve milletlere ait şahısları içine alıyorsa "beynelmilel biyografya", memleketin dar bir bölgesinin şahıslarını anlatıyorsa "bölge biyografyası", yalnız çağdaş kimseleri anlatıyorsa "çağdaş biyografyası", belli bir meslek adamlarını anlatıyorsa "özel biyografya", yaşıyanların hayatlarından söz ediyorsa "yaşıyanların biyografyaları" adı verilir.

Bugünkü anlamı ile ilk biyografyalar XVIII. yüzyıldan itibaren görülmeğe başlamıştır. Bu tarihten sonra yayınlanan çeşitli eserler, bu türün geniş bir alana yayılmasını ve ilerlemesini sağlamıştır. Bütün dünyada gelişen bir tür olan biyografya alanındaki çalışmalar, memleketimizde de bir hayli ilerlemiş durumdadır. Bu alanda, genel, özel biyografyalar yayınlandığı gibi, teker teker kişilerden söz eden, biyografya kollarının her bölümünde pek çok eser yayınlanmıştır.