TÜRKİYE' MİZİN İLLERİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

Türkiye, idari ve coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak çeşitli idari bölümlere ayrılmıştır. Merkezi idare kuruluşu bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler ise köylere ayrılmıştır. Mülki İdare Bölümleri denen bu yönetimi yani yönetme ve yürütme görevini, devletin atadığı valiler yerine getirir. İdari bölümlerin tespitinde coğrafi durumlar, ekonomik şartlar, kamu hizmetlerinin gerçekleşmesindeki gerekleri ve ulaşım durumları dikkate alınarak oluşturulur. Bir il; il merkezi, ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı bütün köyleri kapsar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 63 olan il sayısı, sonradan Zonguldak' ın il olmasıyla 67 ye,değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre bu gün 81'e ulaşmıştır. Gelişim süreçlerini tamamyan bir çok ilçe de il olmayı halen beklemektedir.

Diğer şehirlerimize göre daha çok gelişmiş, belediye sınırları içinde merkez ilçe dahil birden fazla ilçe bulunan, Türkiye'de merkez niteliğinde olan önemli şehirlere ise büyükşehir denir. Bu illerimiz, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır, Samsun, Adana, Antalya, Bursa, Adapazarı, Gaziantep, İzmit, Erzurum, Mersin, Kayseri olmak üzere onaltı tanedir.

Büyükşehir Belediyesi ise, büyük şehirlerde kurulan belediyelerdir. Büyükşehir Belediyesi, en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanır.