TÜRKİYE' MİZİN İLÇELERİ VE BELEDİYELERİ

ilçe, yönetim bakımından yurt bazında ilden sonra gelen bölüm olarak belirlenmiştir. Kaymakamlık idari yönetimde mülki teşkilat sıralamasında ilden sonra gelen yerleşim birimidir. İller birden fazla ilçeden oluşur. İlçelerin, kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla nezlinde olmaktadır. Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi içişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur.

Belde, belediyesi bulunan yerleşim birimi olarak nitelendirilir.

Belde Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre; “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi." olarakta kanunlaştırılmıştır.