SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık nedir diye sorgularsak, hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olara tanımlanır.
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Zamanın bütün zenginliklerine ve Osmanlı İmparatorluğunun tahtına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman; sağlığın elde edilen her şeyden daha üstün olduğu çok anlamlı bir biçimde şiirsel bir anlatımla dile getirmiştir. Gerçekten de sağlık mutlu bir hayatın parçasıdır.

İlkçağlarda hastalıkların kötü kuvvetlerin etkisiyle meydana geldiğine inanılırdı. Bilimsel gelişmenin yeni filizlendiği zamanlarda insanlar, karşılaştıkları sağlık sorunlarını sihir,büyü gibi anlamsız olgularla çözmeye çalışıyorlardı. Salgınlar gibi toplumsal felaketlerde tapınaklara doluşur, ayin kurtulmayı büyücülere başvurarak kurtulacaklarını sanıyorlardı.

Geleneksel tıp terimi, farklı toplumlarda yüzlerce yıllık birikim ile geliştirilmiş tıbbi sistemler demektir. Geleneksel tıp sistemleri bitkisel tıp, Ayurveda, Unani, akapunktur, geleneksel Çin tıbbı, Muti (Güney Afrika tıbbı), gibi tıp sistemlerini içine alır. Özellikle akapunktur çok fazla kabul görmekle bereber dünya yayılmış bir tedavi süreci sunmaktadır.

Alternatif tıp vaya bir başka adıyla tamamlayıcı tıp , daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak (çay veya bitki karışımlarıyla) elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir. Daha çok çağdaş tıp tedavilerini destekleyici olarak hastanın rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve özelliklede hastanın psikolojisinin düzelmesi amacıyla uygulanabilen tedavi yöntemidir.