İNŞAAT SEKTÖRÜ

Mimarlık terimi olan inşaat, bir bina veya yapının oluşturulma aşamasıdır. Çok karmaşık bir süreç olan inşaa aşamasında paralel olarak bir çok süreç aynı anda yapılmalıdır.

Dünyanın en eski meslekleri arasında bulunan mimarlık, yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise, tüm dünya ülkelerinde en büyük sektördür kuşkusuz. Barınma ihtiyacı en temel içgüdümüzdür. Bu iç güdü günümüzde artık modernize olmuş ve bu nedenle, mimarlık, geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak, gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak, vizyon sahibi bireylerin mesleğidir. Mimarlık ülkelerin kartvizitine yazdığı değerlerin en önemlilerinden biri belki de en önemlisidir.

Malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik türüdür. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.