EDEBİYAT VE EDEBİYATÇILAR

Edebiyat ya da diğer adıyla yazın, kaleme alan kişinin düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeyeki yazılı eserlerin tümüne verilen isimdir. Edebiyat düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak tanımı yapabilinirsede, her metin edebiyat tanımı içerisine malsef dahil edilemez. Amacı okuyucuya estetik bir lezzet sunmak değil de onu bir konuda aydınlatacak teknik bilgileri içeren yapıtlar (bilimsel makale veya kitaplar, gazete haberleri gibi) edebiyat tanımı dışında değerlendirilirler. Bununla birlikte bazı karşı düşünceye sahip kişiler bilimsel yapıt ve haberlerin edebi değer taşıtabilecek nitelikte olabileceği gibi sanatsal kaygı taşımayan şiirlere de mevcut olduğunu deyinerek bu tanıma karşı çıkmışlardır.

Dünyada Belli Başlı Edebi Akımlar ise, Klasizm, Dadaizm, Romantizm (coşumculuk), Parnasizm (betimselcilik - yalnızca şiirde görülür), Natüralizm (doğalcılık), Sembolizm (simgecilik), İdealizm (ünanimizm), Realizm (gerçekçilik), Fütürizm (gelecekçilik), Sürrealizm (gerçeküstücülük), Letrizm (harfçilik), Egzistansiyalizm (varoluşçuluk), Personalizm (kişilikçilik) adlandırılmıştır.

Türk Edebiyatı Dönemlerini, genel olarak üç başlığa bölebiliriz. Bu üç başlığıda kendi aralarında şu şekilde incelemek doğru olur.
1. İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
a) Sözlü Edebiyat Dönemi
b) Yazılı Edebiyat Dönemi

2. İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı
a) Divan Edebiyatı Dönemi
b) Halk Edebiyatı Dönemi

3. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
a) Tanzimat Edebiyatı Dönemi
b) Servet-i Fünun Edebiyatı
c) Fecr-i Ati Edebiyatı
d) Milli Edebiyat Dönemi
e) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
f) 1940 Sonrası Edebiyatı