ÜLKELER - DÜNYA ÜLKELERİ

ÜLKE, ansiklopedilerde bir milletin barındığı toprakların tümü olarak geçer. Huluksal olarak ise tanımı üstünde o devletin siyasi organlarının hüküm sürdüğü kara, deniz ve hava parçasıdır. Başka kaynaklarda bir devletin egemenliği altında, bir başkenti, bir ulusal marşı ve bir bayrağı olan, bağımsız toprak parçasının tümü diyede geçer.

Dünya ne yazık ki bazı ülkelerin başkentleri, parlamentoları, hükümetleri, başbakanları veya devlet başkanları mevcut olduğu halde, ancak bir kaç denecek kadar az ülke tarafından tanınır ve kabul görürler. Çin Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti, Kosova bu durumun canlı şahidi ülkelerdir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti gibi daha da sanşsız bazı ülkeler de malesef hiçbir ülke tarafından tanınmazlar.

Dünyada kaç Ülke vardır? Dünya üzerindeki faal telefon şirketlerinde 182 uluslar arası kod bulunmaktadır. Dünya posta ağına üye ülke sayısı ne gariptirki 185’dir. A.B.D’nin kabul ettiği, dünyada 190 ülkenin kararlılığı, bir Amerikan içecek firmasının satış listesinde ise, ülke sayısı 195’i buluyor görünmektedir.

Size ilginç bir kaç bilgi...

Yabancı ülkelerde bulunan diplomatik görevliler kendi ülkelerinde yaşıyor sayılırlar; dolayısiyle, ikamet ettikleri ülkenin yargılama yetkisi dışındadırlar. Savaş gemileri, hatta ait olduğu devletin bayrağını çekmiş olarak seyreden ticaret gemileri de hangi denizde seyrederlerse seyretsinler ait oldukları ülkenin toprağı sayılırlar.