DÜNYA KENTLERİ

Yaşanacak ve barınacak meskenleriyle, sosyal kuruluşları, bunlara destek olan tesisleri, kendine mahsus bir ticareti, kültür özellikleri olan, sürekli yerleşim yerlerine şehir (kent) denir. Bir şehrin kurulmasında nüfus çokluğunun ve kapladığı alanın rolü vardır. Yer yüzünde ilk şehirleşme m.ö. 5. bin ile 3. bin arasında mezopotamya bölgesinde görülmüştür.

Ayrıca Soğdca kökenli olan ve şehir anlamına gelen Kent sözcüğünü de günlük yaşamda yaygın olarak kullanırız. Şehir tüzel ve yönetimsel olarak da kullanılagelen bir terim olmakla birlikte insan yerleşkesi dolayısıyla, kasaba, köy gibi birimlerden daha fazla nüfusu barındıran ve daha karmaşık bir yapıdır. Nüfusu 500 binin üzerinde olan yerleşim yerleri büyükşehir olarak adlandırılmaktadır

Birkaç ilimizin adları bakın nerelerden ve hangi dillerden gelmiş.

Adana: Hititçe; Uru Adania, Aksaray: Kapadokya Kralı Archelaos’un adı, Amasya: Hititçe; Amaseia - şehri kuran Amazon kraliçesi Amesis’in adı, Ankara: Galatça-Hititçe; Angora (Çapa anlamında) , Antalya: Lidyaca; Attaleia - şehri kuran Kral Attalos’un adı, Bursa: Bitince: Prussa - şehri kuran Bitinya Kralı Prusias’ın adı, Çankırı: Galatça; Gangrea, (Keçisi bol memleket anlamında) , Denizli: Laodikeia, Suriye Kralı II. Antiokhosun karısı Laodike'nin adı, Efes: Yunanca; Efesos, Giresun: Yunanca; Kerasunda (Kirazlık) , Konya: Frigce; Kavania, Malatya: Hititçe; Maldia (Bal diyarı anlamında) , Niğde: Hititçe; Nakita, Sakarya: Frigce; Sangari, (Sangari ırmağından adını almış, Frig tanrısının adı) , Sinop: Hititçe; Sinova isimli Amazon kraliçesinin adı, Tarsus: Luvice; Tarsa (Kilikya tanrısı Tarhon’un adı)