YABANCI DİL KURSLARI

Geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu biliyoruz. İnsanlar ve hayvanlar bir takım sesler ve işaretlerle düşünce, duygu ve güdülerini anlatmaktadırlar. Bunlar birer dildir. Yaprakları solmaya başlayan bir bitki de bir ifede yani dili ile anlayım gerçekleştirmektedir. Bitki "susadım" veya "hastayım" demektedir. O halde bitkilerin bile doğaya dönük dilleri vardır. Demek ki tüm canlıların, kendilerini ve hallerini anlatabilme olanakları vardır. Buna dolaysız bildirişim diyoruz.

Bunun için dilin çok geniş olmasada bilimsel tanımını yapacağız. İnsanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmelerine araç olan dil, bir gramer sistemi içinde şekillenmiş, düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ya da hareketlerin tamamıdır diyebiliriz.

Dünyadaki 6 milyar kişinin konuştuğu 3000'den fazla dil vardır ama dünya nüfusunun yarısı bu dillerden yalnızca 15'ini konuşmaktadır. Bu 3000 dilin her birini burada dile getirmek mümkün değil ama en çok konuşulan 10 dil şöyledir:
1-Çince, 2-Hintçe, 3-İspanyolca, 4-İngilizce, 5-Bengal dili, 6-Arapça, 7-Rusça, 8-Portekizce, 9-Japonca, 10-Almanca

Dünyanın genetik haritası ile konuşma lisanlarının yayılışı paralellik gösterir. Bir kuramam göre milattan önce 7500 yıllarında tarımın başlaması ve hayvancılığın gelişmesi ile Yakın Doğu'dan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya ve Hindistan'a büyük göçler olmuştur. Bu büyük göçler sırasında üç ana dil gurubunun oluşmasına yol açmışlardır.