BESTECİLER VE ÜNLÜ YORUMCULAR

Ulu önder Atatürk insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyordu. 14 Ekim 1925'te İzmir Kız Öğretmen Okulu'nu ziyaretlerinde öğrencilerin "Hayatta musiki lazım mıdır?'' sorusuna şu cevabı vermişti :
-"Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir."

Bir çok Batı müziği bestecisinin hayatı yokluklar içinde geçmiştir. İlginçtirki bir çoğu genç denecek yaşta hayata gözlerini yummuşlardır. bir çoğunun son eseri Si Minör üzerine olmuş ve malesef tamamlayamadan ölmüşlerdir.